Nog geen akkoord cao UMC

op .

Woensdag 20 mei spraken de vakbonden voor de vijfde keer met de werkgevers in de UMC’s, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), over een nieuwe cao UMC.

Hoewel er ook constructief is gesproken over een aantal punten, is er nog geen akkoord bereikt. Tot nu toe verliepen de onderhandelingen stroef en waren werkgevers uit op afbraak van de huidige cao. Zonder hier veel tegenover te stellen. De bonden blijven benadrukken dat medewerkers in de UMC’s recht hebben op een fatsoenlijke beloning. Ook pleiten zij voor meer zekerheid en voor het afschaffen van onzeker werk in o-uren – en min/max-contracten. Daarnaast willen de vakbonden dat de mogelijkheid er moet zijn om het Persoonlijk Budget (PB) volledig op te nemen in vrije tijd of als extra loon. De werkgevers willen dat dit alleen wordt ingezet voor scholing. Tevens wil de NFU de onregelmatigheidstoeslag verlagen en geen salarisgarantie geven wanneer UMC-medewerkers door omstandigheden hun eigen werk niet meer kunnen doen. De vakbonden willen dit uiteraard niet.

Een onderhandelaar van de werknemers: 'Hoewel we positief zijn gestemd, kan het nog alle kanten op gaan. Zeker salaris is een onderwerp waar de NFU nog echt over de brug moeten komen.  Maar ook onregelmatigheidstoeslag en afspraken over de Wet Werk en Zekerheid zijn nog belangrijke punten.' Op 9 juni spreken de vakbonden weer verder met de NFU

Bron: Bonden