Onderhandeling cao GHZ

op .

Dinsdag 12 mei hadden werknemers- en werkgeversorganisaties alweer de vierde ronde van het cao-overleg gehandicaptenzorg.

Nadat ze de vorige ronde uitgebreid hebben gesproken over het teruggeven van de regie aan de werkvloer als het gaat over roosters en werktijden, kwam gisteren het onderwerp sociaal beleid en inkomenszekerheid aan de orde. Dit is een groot en vooral ingewikkeld onderwerp.

Er is veel nieuwe regelgeving, zoals de Wet Werk en Zekerheid, die op 1 juli aanstaande ingaat. Deze wet regelt ontslagrecht, regels omtrent tijdelijke contracten, het derde jaar WW en de nieuwe transitievergoeding. Al deze onderwerpen grijpen op elkaar in en hebben grote gevolgen voor bestaande afspraken in de cao.

Op dit onderwerp liggen de opvattingen van de werknemersorganisaties en de werkgevers nog behoorlijk ver uit elkaar. Daar is gisteren niet veel verandering in gekomen.

Omdat deze materie nieuw is en er nog geen ervaring is met uitvoering van de diverse nieuwe regelgeving hebben ze hier lang over gediscussieerd. De belangrijkste vragen zijn: hoe verhouden de verschillende vergoedingen zich tot elkaar en wie maakt waarover afspraken? De komende tijd verdiepen ze zich verder en maken we de nodige berekeningen. Voor de bonden staat werk- en inkomenszekerheid voorop; als medewerkers in de problemen komen moeten er voldoende middelen zijn om op terug te vallen.

Voor de volgende ronde op 8 juni staat flexibel werken en zekerheid in contracten op de agenda.

Bron: Bonden