Reguliere zorgvakbonden geweerd van cao-tafel ZKN

op .

Met de instemming van de achterbannen met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao ZKN is vanaf 26 maart 2015 sprake van een nieuwe cao voor de medewerkers bij zelfstandige klinieken.

Cao-partijen bij de Cao ZKN zijn werkgeversorganisatie ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) en Alternatief voor Vakbond (AVV).

Echter, deze cao is zonder betrokkenheid van de reguliere vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ (waaronder de VHP-Zorg) en NU’91 tot stand gekomen. Een deel van hun achterban werkt bij ZKN-instellingen. Om deze reden hebben begin 2015 de vier vakbonden zich bij ZKN gemeld om als cao-partij over de nieuwe cao te onderhandelen. ZKN ging echter niet in op dit verzoek. Omdat voortgang uitbleef waren de bonden genoodzaakt de rechter in te schakelen om toegelaten te worden tot de lopende cao-onderhandelingen. Op 29 april 2015 zou een kort geding plaatsvinden. Intussen kwam echter de nieuwe Cao ZKN tot stand en bleek er geen juridische grond meer voor een kort geding.

Hoe verder?
Nu gebleken is dat ZKN niet met de vier zorgbonden wil onderhandelen over een nieuwe cao, gaan de partijen in overleg met hun achterban om te bespreken hoe zij zich verder sterk kunnen maken voor betrokkenheid bij de Cao ZKN.

Om de werknemersbelangen te vertegenwoordigen van de medewerkers in ZKN-instellingen, gaan de vakbonden zich voordat de nieuwe cao afloopt (januari 2017) in elk geval opnieuw melden om aan het cao-overleg deel te nemen. Een vanzelfsprekende stap omdat de vakbonden al decennia lang cao’s afsluiten in alle zorgbranches. Bovendien verwachten leden die onder de Cao ZKN vallen dat hun werknemersbelangen behartigd worden. Verder is het van belang dat zij geïnformeerd en geraadpleegd worden over onderhandelingsresultaten.

Bron: FBZ