Pensioenpremie rijksambtenaren toch uitbetaald

op .

Rijksambtenaren krijgen het werkgeversdeel van de verlaagde pensioenpremie alsnog uitgekeerd.

Dit geldt zowel voor de verlaagde opbouw waarmee alle werknemers in Nederland te maken hebben, als voor de aftopping van de pensioenopbouw voor werknemers die meer dan 100.000 euro verdienen. Dat staat in het Uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk dat door minister Blok van Rijksdienst en de ambtenaren is gesloten op 24 april 2015. Nu de overheid de vrijgevallen pensioenpremie aan haar werknemers teruggeeft, kunnen de werkgevers in de zorg niet achterblijven.  

Compenseren
Door de nieuwe pensioenwet kunnen werknemers niet langer belastingvrij pensioen opbouwen over het salarisdeel boven 100.000 euro. Rijksambtenaren met een dergelijk inkomen krijgen de vrijgevallen pensioenpremie nu met terugwerkende kracht per 1 januari uitbetaald. De werkgevers van groepen werknemers in de zorg die met dit probleem te maken hebben, bieden op dit moment nog geen oplossingen om hun werknemers te compenseren.  

Onderhandelingen
Om ervoor te zorgen dat het werkgeversdeel wordt teruggegeven aan de werknemers, onderhandelt werknemersorganisatie FBZ met diverse werkgeversorganisaties in de zorg. Zo staan onderhandelingen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen gepland in mei.

  Bron: FBZ