Diensten-voucher.nl betaaloplossing Huishoudelijke Hulp Toelage

op .

Vier landelijk werkende (zorg)organisaties - Assist, Fundis, TSN en Tzorg - hebben het initiatief genomen voor de oprichting van het Landelijk Platform Dienstenvouchers (LPD).

Op 1 juni gaat het landelijk, digitaal betaalsysteem live voor de dienstenvoucher. Via www.diensten-voucher.nl kunnen burgers, bijvoorbeeld via iDeal, hun eigen bijdrage voor de coupons direct aan hun gemeente overmaken. ActiZ ziet de dienstencheque als een goed instrument om de huishoudelijke zorg voor zoveel mogelijk cliënten betaalbaar te houden.

Dienstenvoucher biedt een oplossing voor zowel gemeenten, inwoners en zorgaanbieders als het gaat om de inzet van huishoudelijke hulp. Burgers betalen voor de coupon een eigen bijdrage van minimaal 5 euro per uur. De overige loonkosten van de hulp betaalt de gemeente. Dit is gemiddeld zo'n 17,50 euro.

Huishoudelijke Hulp Toelage (HTT)
Om de bezuiniging op het Wmo-budget voor huishoudelijke hulp te verlichten, heeft het Kabinet de komende twee jaar extra budget beschikbaar gesteld. Deze zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) moeten gemeenten op een andere manier besteden dan nu gebruikelijk is binnen de Wmo. Belangrijkste doel is de vraag naar huishoudelijke hulp stimuleren om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. De dienstenvoucher wordt gezien als hét systeem dat aan deze voorwaarden voldoet.

Geautomatiseerd systeem
Gemeenten kunnen inwoners die daarvoor in aanmerking komen tegen een gereduceerd tarief betrouwbare hulp in het huishouden aanbieden. Om de HHT optimaal te benutten en gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de regeling, heeft het Landelijk Platform Dienstenvouchers in samenwerking met WMO kantoor en DataByte een geautomatiseerd systeem ontwikkeld. Via dit systeem wordt het gebruik van de dienstenvouchers veilig, efficiënt en effectief georganiseerd. DataByte zorgt voor de IT-infrastructuur en WMO kantoor draagt zorg voor het administratieve proces.  

Bruikbaar voor gemeenten
Het systeem staat open voor alle Nederlandse gemeenten, de door hen gecontracteerde zorgaanbieders en inwoners die volgens criteria van gemeenten gebruik mogen maken van de dienstenvoucher. Gemeenten kunnen het systeem gebruiken voor de uitvoering van de HHT en eventuele andere voorzieningen en diensten aanbieden.  

Door het digitale systeem en standaardisatie kunnen de kosten voor de dienstenvoucher laag gehouden worden. Tegen minimale kosten per voucher worden gemeenten, zorgaanbieders en inwoners volledig ontzorgt in de administratieve afhandeling.  

Bronnen: • TSN thuiszorg • BNR • Skipr • Tubantia