SJG geeft verpleegkundige zelfde inbreng als specialist

op .

Met de oprichting van een Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) heeft het St Jans Gasthuis in Weert de verpleegkundigen een bestuurlijke stem gegeven.

Naar eigen zeggen is het SJG één van de eerste Nederlandse ziekenhuizen die de bestuurlijke rol van verpleegkundigen op deze manier formaliseert.

“Medisch specialisten zijn verenigd in een medisch stafbestuur en denken van daaruit mee over beleid en de koers van het ziekenhuis”, licht Max Visser, directeur zorg, het oprichten van een verpleegkundig stafbestuur toe. “Verpleegkundigen moeten dezelfde inbreng kunnen hebben en dat hebben we op deze manier formeel vastgelegd.”

Voorbeeld
Verpleegkundige Malika Zaaboul, tevens voorzitter van het VSB in Weert, is van mening dat meer ziekenhuizen het voorbeeld zouden moeten volgen. “Verpleegkundigen hebben veel kennis en staan dichtbij de patiënt. Vanuit die rol ben je een belangrijke adviseur voor het bestuur. Met de oprichting van het VSB erkent het bestuur die rol en laat het de verpleegkundige professie meer tot haar recht komen.”

In het overgrote deel van de ziekenhuizen hebben verpleegkundigen vooralsnog een louter raadgevende rol. Toch zijn er steeds meer ziekenhuizen waar deze Verpleegkundige Adviesraad (VAR) wordt omgevormd tot een VSB. Naast het SJG geldt dit onder meer voor het Havenziekenhuis in Rotterdam, het Flevoziekenhuis in Almere en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk.

Zichtbaar
Net als in Weert is het streven in Winterswijk gericht op een gelijkwaardige inbreng van verpleegkundigen. “De zorg verandert razendsnel”, aldus het ziekenhuis. “Patiënten, zorgverzekeraars en natuurlijk ook de zorgprofessionals zelf stellen hoge eisen aan de kwaliteit en veiligheid van zorg. Om hieraan te kunnen voldoen en te blijven verbeteren, is gelijkwaardige samenwerking tussen management, artsen en verpleegkundigen van groot belang. De verpleegkundige moet meer zichtbaar worden als professional en de professie met een duidelijke rol krijgen binnen het ziekenhuisbeleid.”

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maakt zich al geruime tijd sterk voor een sterkere inbreng van verpleegkundigen. Wat de IGZ betreft moet ieder ziekenhuis ten minste een verpleegkundige adviesraad hebben. Daarnaast verwacht de IGZ dat de VAR aanwezig is bij de jaarlijkse gesprekken over patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.

Het VSB in Weert heeft voorlopig nog een adviserende rol, maar deze aanloopperiode is bedoeld om het VSB te laten groeien in de nieuwe rol. Binnen twee jaar moet het VSB dezelfde rol en bevoegdheden als het medisch stafbestuur hebben. Het VSB in Weert trapt op 22 april symbolisch af met een regionale bijeenkomst, waar ook inspecteur-generaal Ronnie van Diemen van de IGZ bij aanwezig zal zijn. 

Bron: Skipr