Tweede ronde Cao UMC: onderhandelingen nog in beginfase

op .

Op 15 april 2015 hebben alle partijen die betrokken zijn bij de Cao UMC voor de tweede keer met elkaar gesproken om te komen tot een nieuwe cao.

Tot veel meer dan het clusteren van thema’s is het niet gekomen.   Positief is dat wij het rond de thema’s ‘werk en zekerheid’ en ‘werk en duurzame inzetbaarheid’ met elkaar eens zijn welke onderwerpen daar onder horen. Echter, wij verstaan elkaar beduidend minder goed als het gaat om de inhoudelijke verschillen.

Werknemersorganisaties constateren dat wij nog ver van elkaar verwijderd liggen als het gaat om concrete arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen voor medewerkers. Op 30 april a.s. praten de partijen verder. De NFU zal met meer concrete voorstellen komen en ook de werknemersorganisaties brengen onze voorstellen geclusterd opnieuw onder de aandacht van de werkgevers.   Mogelijk wordt het een weg van de lange adem. Als dat voor een goed resultaat nodig is dan wordt de tijd genomen die daarvoor nodig is. Zo nodig gaan we met de medewerkers in de umc’s in gesprek.

Bron: FBZ