Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra

op .

Gesproken over AHG en wachtgeld

Tijdens de onderhandelingen op 8 april 2015 over een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG is met name gesproken over de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) en de wachtgeldregeling. Cao-partijen zijn werkgeversorganisatie InEEn en werknemersorganisaties FBZ en FNV Zorg en Welzijn.

De werkgever kwam met voorstellen voor verslechtering van de wachtgeldregeling. Voor de werknemersorganisaties is dit niet acceptabel. InEEn heeft daarop aangegeven behoefte te hebben aan intern beraad.

Op 23 april 2015 vindt een technisch overleg plaats. Deze bijeenkomst staat in het teken van de modernisering van de cao.

Bron: FBZ