Verpleegkundig specialist zorgt voor hoge patiënttevredenheid en kosteneffectiviteit

op .

De inzet van verpleegkundig specialisten voor bepaalde medische handelingen die nu door artsen worden uitgevoerd leidt tot hoge patiënttevredenheid en kostenbesparing.

Dat zijn de conclusies van minister Schippers (VWS) in een Kamerbrief naar aanleiding van eindrapporten van beroepsvereniging V&VN en de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) waarin onderzoek wordt gedaan naar best practices op het gebied van taakherschikking. De best practices zijn uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en betreffen de inzet van de verpleegkundig specialist en de physician assistant in zowel de eerste lijn als in de tweede- en derdelijnszorg in Nederland.

In de Kamerbrief schrijft Schippers dat de resultaten van de onderzoeken beantwoorden waar het beleid van taakherschikking voor is ingezet: "De kwaliteit van de geleverde zorg verbetert. De patiënttevredenheid is hoog. En de organisatie van de zorgverlening wordt doelmatiger en is kosteneffectief." De mate en de wijze waarop de rol van de verpleegkundig specialist en de physician assistant op dit moment vorm krijgt, is volgens Schippers nog teveel afhankelijk van de lokale situatie. "Er wordt daarmee nog niet optimaal gebruik gemaakt van beide beroepsgroepen en er is meer inzet mogelijk dan nu gebeurt."

Versterking
Helma Zijlstra, directeur V&VN, onderschrijft de conclusies van minister Schippers. "De verpleegkundig specialist versterkt de arts door veelvoorkomende zorgtaken over te nemen. Samen kunnen ze de stijgende zorgvraag opvangen. De praktijkvoorbeelden laten zien dat de inzet van verpleegkundig specialisten veilig en verantwoord is en naar volle tevredenheid van de patiënten."

Meer tijd
V&VN zet zich al jaren in voor een heldere taakverdeling en taakherschikking tussen arts en (gespecialiseerd) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Met een duidelijke taakverdeling kan de tijd voor zorg beter en efficiënter gebruikt worden. Het is daarbij belangrijk dat er duidelijkheid is over de functie, de verdeling van de verantwoordelijkheid en de financiering. Ook de organisatorische inbedding van de zelfstandige positie van de verpleegkundig specialist van belang.

Bron: V&VN