Achterban FBZ stemt in met Cao Ziekenhuizen

op .

De werknemersachterban van FBZ, waaronder de VHP-Zorg, heeft ingestemd met het principeakkoord voor de Cao Ziekenhuizen.

De ledenraadplegingen door de 18 FBZ-organisaties onder de werknemers in de ziekenhuizen liep tot 1 april 2015.   Er is in grote meerderheid heeft positief gereageerd. Maar er waren ook tal van vragen. Zo heeft FBZ afgelopen weken veel inhoudelijke vragen vanuit de organisaties beantwoord, bijvoorbeeld over het recht op scholing voor alle werknemers waarvoor elke werkgever jaarlijks 3% van de loonsom beschikbaar stelt.

Met de instemming van alle betrokken cao-partijen kunnen de afspraken in de cao uitgevoerd worden. De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2014 en loopt tot 1 januari 2017. Het akkoord voorziet onder meer in een structurele loonsverhoging van 1,5% in 2015 en 1,5% in 2016. Daarnaast ontvangen de werknemers twee keer een eenmalige uitkering. Verder wordt de wachtgeldregeling omgezet in een activeringsregeling met als uitgangspunt begeleiding van-werk-naar-werk. Ook worden flex-contracten teruggedrongen, door werknemers nu concreet zicht te bieden op vast werk.

Bron: FBZ