Kabinet biedt VVT meer mogelijkheden voor inzet ZZP'ers

op .

Het kabinet heeft de afgelopen week besloten om zorgorganisaties in de VVT onder voorwaarden meer ruimte te geven bij de directe contractering van ZZP'ers.

Het heeft lang geduurd voor er juridisch duidelijkheid kwam over de directe inzet van ZZP'ers door zorgorganisaties. Na jarenlang overleg, gaf het kabinet vorig jaar oktober aan hiervoor mogelijkheden te willen scheppen. Vanwege de grote juridische complexiteit heeft ActiZ daarop een groot aantal vragen gesteld aan de ministeries van VWS, Financiën en SZW. De drie hoofddoelen daarvan waren:

  1. Bevestigd krijgen dat de zorgwet en regelgeving geen belemmering vormen voor de directe inzet van ZZP'ers door zorgorganisaties.
  2. De juridische risico’s op onbedoeld werkgeverschap uit te sluiten via duidelijke randvoorwaarden.
  3. De eerder voorgestelde verruiming van de inzet van ZZP'ers binnen de Thuiszorg te verbreden naar de hele VVT.

Het was voor ActiZ essentieel duidelijkheid te krijgen op deze punten. Zowel van het ministerie van VWS voor de zorginhoudelijke kant, als van de ministeries van Financiën en SZW vanwege het handhavingsbeleid van de Belastingdienst, de Inspectie SZW en het UWV.

Brief van VWS aan ActiZ
Eind maart 2015 kreeg ActiZ schriftelijk uitsluitsel van minister Schippers van VWS, mede namens de staatssecretaris van VWS, de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën. De directe inzet van ZZP'ers door zorgorganisaties is nu mogelijk onder randvoorwaarden (via modelovereenkomsten). Tevens stelt Schippers vast dat de zorgwet- en regelgeving hiervoor geen belemmering (meer) vormt en verbreedt zij - op aandringen van ActiZ - de goedkeuring voor de Thuiszorg naar de intramurale V&V.

Kabinet bevestigt brief
Inmiddels heeft het kabinet in een reactiebrief bevestigd dat er geen sprake is van een dienstbetrekking als de zorgorganisaties werken op basis van de ontwikkelde modelovereenkomsten. ActiZ bekijkt nog of de modellen op onderdelen verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld op uitvoeringsgebied of de administratieve belasting.

Bron: ActiZ