Houd kraamzorg in het basispakket

op .

Kraamzorg is noodzakelijke zorg die toegankelijk en beschikbaar moet zijn voor alle kraamvrouwen en pasgeboren kinderen.

Daarmee hoort kraamzorg dus in het basispakket. Dat is de kern van het advies dat het Zorginstituut op woensdag 25 maart aan minister Schippers heeft aangeboden. ActiZ en BTN zijn blij  met dit advies  en gaan ervan uit dat de minister dit advies overneemt richting de Tweede kamer.

Kraamzorg op maat
Kraamzorg in het basispakket, maar het advies van het Zorginstituut omvat ook om de kraamzorg beter af te stemmen op de individuele behoefte van de klanten. Daarom moet de Kennisagenda kraamzorg van ZonMw zo snel mogelijk uitgevoerd worden, omdat hierdoor belangrijke gegevens over noodzakelijke inhoud en omvang van de kraamzorg beschikbaar komen. Daarnaast wordt geadviseerd om het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg zo snel mogelijk te actualiseren. BTN en ActiZ zijn blij met het advies van het Zorginstituut om deze actualisatie van inhoud en omvang plaats te laten vinden aan de hand van de kennisagenda en op basis van de actualisatie van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP).

Onderzoek kraamzorg in geboortezorg
Om onderzoek te co√∂rdineren en te bespoedigen is een infrastructuur voor onderzoek in en naar de kraamzorg nodig. Deze infrastructuur  is  tevens voor de uitvoering van de kennisagenda kraamzorg van ZonMw noodzakelijk. ActiZ, BTN en het KCKZ onderzoeken samen met het veld een meer duurzame infrastructuur voor het doen van onderzoek in de kraamzorg.

Bron: ActiZ