Versoepeling voorwaarden Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) goede stap

op .

De bonden zijn blij dat staatssecretaris Van Rijn de voorwaarden voor het gebruik van de huishoudelijke hulptoelage (extra geld voor thuiszorg) gaat versoepelen.

Onlangs hebben thuiszorgmedewerkers hier nog actie voor gevoerd. Door de versoepeling gaat de eigen bijdrage die ouderen moeten betalen om extra uren thuiszorg te krijgen fors omlaag. Dit zorgt ervoor dat meer ouderen zorg kunnen houden en meer thuiszorgmedewerkers hun werk.

Deze versoepeling van voorwaarden komt niet uit de lucht vallen. Drie weken geleden bezetten thuiszorgmedewerkers van het failliete Pantein-Vivent drie dagen lang het gemeentehuis van Oss. Ze uitten hun onvrede over onder andere het verlies van uren en (20%) inkomen. Sindsdien voeren de bonden, werkgevers en het ministerie van VWS hier intensieve gesprekken over. De bonden vinden deze uitkomst een belangrijke stap in de goede richting die een oplossing in Oss, maar ook in andere gemeenten, dichterbij brengt. 

Garantie
Tot op heden is er echter nog geen definitieve oplossing tussen partijen bereikt voor de voormalige medewerkers van Pantein-Vivent. Zij hebben nog geen garantie dat zij hun arbeidsvoorwaarden kunnen behouden. Aanstaande dinsdag komen de thuiszorgmedewerkers daarom weer bij elkaar om de balans op te maken en vervolgstappen te bespreken. Als het dan nog onduidelijk is, sluiten zij geen enkele actie uit. 

Huishoudelijke Hulp Toelage
Vanwege de aanhoudende kritiek van de bonden en werkgevers dat er nog steeds teveel nuttig werk in de thuiszorg verdwijnt, kwam het kabinet met deze toelage, ter hoogte van 150 miljoen. De toelage was tijdelijk, en aan strikte voorwaarden verbonden. Daarna is de toelage  opgehoogd met 40 miljoen (in totaal dus 190 miljoen euro) en als er meer wordt aangevraagd wordt dat in principe ook gehonoreerd.

Vandaag wordt bekend gemaakt dat de strikte voorwaarde, dat gemeenten niet meer dan € 12,50 per uur mochten bijdragen, behoorlijk wordt versoepeld. Dat bedrag wordt namelijk verhoogd naar € 17,50. Hierdoor wordt het verschil tussen de werkelijke kosten en die bijdrage flink kleiner (dus minder privaat) en makkelijker overbrugbaar voor gemeenten en eventueel cliënten. De staatssecretaris zal bekend maken dat deze versoepeling geldt voor 2015; ons is echter gemeld dat, als dit goed werkt, het structureel zal worden gemaakt.   De bonden vinden thuiszorg een hele belangrijke vorm van zorg. Omdat ouderen langer thuis moeten blijven wonen, worden verzorgingshuizen gesloten. Het is daarom onverstandig dat het kabinet tegelijkertijd bezuinigt op de zorg thuis.

Bron: Bonden