200 Pilots om vernieuwend te kunnen werken aan ouderenzorg

op .

Plan van aanpak Kwaliteit verpleeghuizen

Belangrijk onderdeel in het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen “Waardigheid en trots, Liefdevolle zorg” dat de staatssecretaris van VWS onlangs presenteerde , is dat er 200 pilots zullen starten waarbij zorgorganisaties  op vernieuwende manieren gaan werken om de ouderenzorg (verder) te verbeteren. Daarbij wordt goed gekeken wat er goed gaat, zodat andere zorgorganisaties daar ook van kunnen leren.

De verpleeghuissector heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten op het gebied van vernieuwing en kwaliteitsverbetering. Het is niet zo, dat we nu pas beginnen, nu het plan van aanpak is gepresenteerd. Maar een toekomstgerichte manier van werken, die de cliënt daadwerkelijk centraal stelt, vraagt om ruimte. Ruimte om te leren en fouten te mogen maken, maar ook ruimte in de zin van regelvrij werken. Daarom zijn ActiZ, NPCF en ZN voortvarend aan de slag gegaan met het uitwerken van een plan voor de uitvoering van de 200 pilots.

Vernieuwend werken
Met de 200 pilots faciliteren we dat zorgorganisaties  aan de slag kunnen gaan met een toekomstgerichte manier van werken. Ze krijgen daarbij de ruimte en de vrijheid om cliënten en medewerkers samen te laten bepalen wat er op het gebied van zorg en ondersteuning nodig is. Daarbij staat de cliënt voorop en zijn er geen of minder belemmerende regels of richtlijnen. Dit  scheelt ook direct in administratie en bureaucratie.

De pilots worden goed gemonitord en ActiZ faciliteert dat er kennis wordt gedeeld. Monitoren is onder andere van belang om duidelijk te krijgen welke wetten en regels beperkend werken voor het centraal stellen van de cliënt. Omdat de cliënt centraal staat willen we de pilots niet beperken tot de zorg binnen  het verpleeghuis, maar bieden we ook mogelijkheden om pilots te starten die zich richten op verpleeghuiszorg  in de thuissituatie.

Enthousiast over het plan
ActiZ, NPCF en ZN zijn enthousiast  over het conceptplan dat gezamenlijk is opgesteld en gaan dit vrijdag 20 maart a.s. bespreken met de overige partijen uit de Taskforce en indien nodig aanpassen en aanvullen.

Aad Koster (ActiZ):
“Het verbeteren van de kwaliteit in verpleeghuizen  is geen quick fix, daarom is het goed om in deze pilots de ruimte te krijgen en  te ontdekken wat er goed gaat en wat er beter kan. Ook andere zorgorganisaties kunnen hier straks van profiteren.  Zodat we ons doel behalen: de zorg in verpleeghuizen verder verbeteren!”

Wilna Wind (NPCF): 
“Het komt natuurlijk aan op de uitvoering, maar de gesprekken met alle betrokkenen en de overtuiging waarmee het plan tot stand is gekomen, geven me absoluut vertrouwen!”  

Reactie Van Rijn
Staatssecretaris van VWS Martin Van Rijn: “Deze voortvarende aanpak toont aan dat het enthousiasme in de sector groot is en dat is toch waar het moet gebeuren. Als ik zie dat verpleeghuizen zich hier spontaan voor aanmelden, geeft me dat vertrouwen dat de verbetering van de kwaliteit van de zorg serieus en enthousiast wordt opgepakt.”

Bron: ActiZ