Nieuwe regiosessies tegen agressie in de zorg

op .

Agressie tegen (jeugd)zorgmedewerkers is natuurlijk onacceptabel.

Bij gedrag dat nog om te buigen is, weten medewerkers vaak zelf al hoe te handelen. Maar wat kun je doen als een cliënt of patiënt echt over de grens van het toelaatbare is gegaan? Tijdens de RegioSessies ‘Over de grens’ op 12, 19 en 21 mei 2015 delen (jeugd)zorgcollega’s en medewerkers van politie en OM welke mogelijkheden er zijn.

Om op een goede manier opvolging te kunnen geven aan ernstige incidenten is het goed om de eigen handelingsperspectieven helder te hebben en te kunnen toepassen. Maar welke maatregelen kun je als (jeugd)zorgorganisatie of -professional eigenlijk nemen? Wanneer kun je aangifte doen? En wat gebeurt er na de aangifte?   Politie, OM en collega’s aan het woord Tijdens de RegioSessie komen deze en veel andere vragen aan bod. Sprekers van het Openbaar Ministerie en politie delen hun kennis en geven tips over hoe je hier mee om kunt gaan. Bovendien vertellen collega’s die deelnemen aan het avontuur ‘Opvolging van agressie in de (jeugd)zorg’ hoe zij een succesvolle incidentenopvolging toepassen in de praktijk. De sessie wordt geleid door Sander Flight, die als projectleider de implementatie van anti-agressiebeleid binnen het ‘avontuur’ monitort.   Breng een eigen casus in Ook is er voldoende ruimte om een eigen casus of vraag in te brengen. Waar loop jij tegenaan als het gaat om de opvolging van ernstige agressie-incidenten? Op welke vragen wil jij antwoord hebben? Als je deelneemt kun je vooraf een vraag of casus indienen en tijdens de sessie wordt een aantal daarvan anoniem in een interactieve setting behandeld.

Schrijf nu in!
Kom ook naar de RegioSessie ‘Over de grens’ op 12 mei in Emmeloord, 19 mei in De Bilt of 21 mei 2015 in Eindhoven. De sessie is interessant voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met agressie in de (jeugd)zorg. Denk bijvoorbeeld aan (jeugd)zorgmedewerkers, leidinggevenden, OR-leden, HR-medewerkers, arbocoördinatoren en teamleiders. Inschrijven is gratis.

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’
De RegioSessies zijn een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn Actiz, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ (waaronder de VHP-Zorg), FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Bron: Werknemers- en werkgeversorganisaties