Onderhandelingen voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg gestart

op .

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg zijn op 10 maart 2015 van start gegaan.

De cao voor 160.000 werknemers liep op 1 maart 2015 af.   De cao-onderhandelingen vinden plaats tussen werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties FBZ (waaronder de VHP-Zorg), FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en NU’91. Tijdens de eerste onderhandelingsronde zijn de inzetten van de cao-partijen uitgewisseld en toegelicht. Verder zijn de thema’s geclusterd, waarover komende maanden verder gesproken zal worden.  

De onderhandelingen gaan verder op 1 april 2015, vervolgens 29 april, 1 en 12 mei.

Bron: Bonden