Gezamenlijke agenda bepaald voor cao overleg

op .

Afgelopen vrijdag hebben de werknemersorganisaties een verkennend gesprek met GGZ Nederland gevoerd over het vervolg van het cao-traject.

Zoals je weet, zijn de cao-onderhandelingen al twee keer afgebroken en is er al twee jaar geen (nieuwe) cao. Sinds die tijd hebben wij meerdere informele overleggen met werkgevers gevoerd, zijn er informatiebijeenkomsten gehouden in vele instellingen, hebben ondernemingsraden brieven gestuurd aan hun Raden van Bestuur en zijn onze kaderleden opgeroepen acties in gang te zetten.

Het bovengenoemde gesprek met GGZ Nederland is constructief verlopen. Alle partijen zagen ruimte voor overleg. Inmiddels hebben wij de uitnodiging van GGZ Nederland ontvangen, om op korte termijn de cao-onderhandelingen  met een open en reëel  overleg te hervatten. Deze onderhandelingen starten op 30 en 31 maart. Wij hebben de gezamenlijke intentie uitgesproken om in een tijdbestek van drie maanden tot een nieuwe cao voor de GGZ te komen.

Na twee jaar ontwikkelingen in de branche is het overleg niet makkelijker geworden. We zullen alles uit de kast moeten halen om tot een win-winsituatie te komen. Maar de intentie is het halve werk. De belangrijkste vragen die op tafel liggen zijn de volgende:

  1. Hoe gaan we om met boventalligheid van medewerkers?
  2. Hoe verhoudt zich een (eventueel gewijzigde) wachtgeldregeling tot de sociaal plannen?
  3. Welke salarisverbetering is realistisch? Nu het cao-overleg op korte termijn wordt voortgezet, stoppen de bonden vooralsnog met het voorbereiden van acties en actiecomités. 

Bron: Bonden