Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wil weer aan tafel

op .

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil weer aan tafel met de vakbonden. Vandaag heeft de NVZ een brief gestuurd, waarin het de vakbonden FBZ (waaronder de VHP-Zorg), FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NU’91 uitnodigt om op 3 maart weer aan tafel te komen.

De reactie van een der onderhandelaars van de bonden:  ‘Dankzij de acties van het ziekenhuispersoneel en het door ons gestelde ultimatum is de deur weer geopend. De NVZ heeft zijn eindbod ingetrokken en wil weer aan tafel. Dat is alvast een goed begin. Maar dat betekent niet dat we er nu zijn. Integendeel. Er zal nog stevig onderhandeld gaan worden. En de druk van mogelijke acties moet voelbaar blijven voor de werkgevers. Daarom blijven we voorlopig gewoon actievoeren!’

Ultimatum
Op 19 februari jl. hebben de bonden een ultimatum aan de NVZ gestuurd. In dit ultimatum werd geëist dat het eindbod van tafel moest en werden nogmaals de eisen van het ziekenhuispersoneel benadrukt. Dit ultimatum heeft de NVZ nu dus ten harte genomen.

Inzet
De bonden blijven zich bij de onderhandelingen inzetten voor loonsverbetering, scholing en vaste banen. Al tien maanden laten de werkgevers hun personeel in de kou staan, want al zo lang is er geen nieuwe cao voor de 190.000 medewerkers in deze sector. Het ziekenhuispersoneel eist samen met de vakbonden een goede cao met  een fatsoenlijke loonsverhoging, met echte banen door tegengaan van het uit de hand gelopen flexwerk binnen de ziekenhuizen en met recht op scholing om als werknemer aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Verder wil het personeel dat het huidige Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) ongewijzigd blijft, dat er ten minste één arbeidsgehandicapte in dienst is per vijftig medewerkers en het behoud van de werkgeversbijdrage voor de aanvullende ziektekostenverzekering. 

Bron: Bonden