SER-advies over toekomst arbeidsmarkt en WW

op .

In nieuwe cao’s kunnen werkgevers en werknemersorganisaties afspraken maken over het derde WW-jaar.

Werknemers moeten dan weer WW-premie gaan betalen en daar moet belastingverlaging tegenover staan. In het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) ‘Werkloosheid voorkomen’ zijn afspraken vastgelegd die werkenden en werkzoekende mensen gaan helpen op de arbeidsmarkt. Wie werkloos dreigt te worden, kan straks terecht bij de op te richten regionale adviescentra.  

Dit advies is een uitwerking van de plannen die de sociale partners in 2013 in het sociaal akkoord maakten. Werknemers moeten meebetalen om werkloosheidsuitkeringen te financieren. Daarnaast worden regionale adviescentra opgericht voor scholing van werkzoekenden en de bemiddeling naar nieuw werk. Het voorkomen van werkloosheid staat centraal.

In het advies gaat de SER ook in op de financiering van het derde jaar van de WW-uitkering onder de Wet werk en zekerheid. De maximale duur van de WW-uitkering wordt volgens deze wet per 1 januari 2016 verkort van 38 naar 24 maanden. Over een aanvullende werkloosheidsverzekering voor het derde WW-jaar kunnen sociale partners zelf in de cao afspraken maken.

Bron: FBZ