Gemiddelde leeftijd werknemers gehandicaptenzorg stijgt snel.

op .

In 2014 is de gemiddelde leeftijd van de werknemers in de gehandicaptenzorg met bijna één jaar gestegen tot 44,6 jaar.

Ook blijkt uit de (voorlopige) cijfers van PGGM dat er sinds 2013 al ruim 8.000 banen verloren zijn gegaan. Deze afbouw van het personeelsbestand is gerealiseerd door het beëindigen van tijdelijke contracten van vooral jonge professionals. De VGN vindt dit een zorgelijke ontwikkeling.

Het aantal gedwongen ontslagen is relatief (nog) zeer beperkt  De vrijwillige mobiliteit van vaste medewerkers naar een andere werkgever is echter zeer gering. Daardoor is het aantal vacatures in de gehandicaptensector snel gedaald, waardoor een vicieuze cirkel op gang is gekomen.

Behoud jongeren voor de gehandicaptenzorg
Het baanperspectief van jonge professionals in de gehandicaptenzorg nam de afgelopen twee jaar sterk af. De VGN is ervan overtuigd dat het voor de arbeidsmarkt binnen de gehandicaptenzorg van groot belang is om de jonge professionals te behouden voor de sector.  Daarvoor is het nodig om de vrijwillige mobiliteit te versterken onder de medewerkers aan de bovenkant van het leeftijdsgebouw.

De afgelopen weken heeft de VGN hier bij de Tweede Kamer aandacht voor deze problematiek gevraagd. De PvdA heeft in de Kamer vragen over gesteld over het baanperspectief van jongeren aan de minister van VWS en SZW. Eerder heeft CDA schriftelijke vragen over de VRU-boete gesteld. Minister Asscher deelt deze zorgen van de Kamer, maar verwijst voor oplossingen terug naar de vakbonden en werkgevers in de zorg.

Bron: PFZW/VGN