Verzorgenden geven eigen verpleeghuis onvoldoende

op .

Van de verpleegkundigen en verzorgenden die in een verpleeghuis werken vindt 28 procent de kwaliteit van de zorg die zij bieden onvoldoende.

Dit blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag onder 1100 leden van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

31 Procent van de deelnemers zegt dat het personeel onvoldoende is opgeleid om bewoners de zorg te bieden die ze nodig hebben. Helma Zijlstra, directeur van V&VN, noemt de uitkomsten "schokkend". "De situatie in de verpleeghuizen moet nu echt verbeteren en daarvoor is bestuurlijk leiderschap nodig."

Veel van de problemen die de deelnemers ervaren zijn terug te voeren tot een tekort aan personeel. 35 Procent zegt dagelijks onvoldoende tijd te hebben om de cliënten de zorg te bieden die ze nodig hebben. Volgens de helft komt het vrijwel iedere dag voor dat ze de mensen in hun verpleeghuis te weinig persoonlijke aandacht kunnen geven. De hoge werkdruk kan ook leiden tot fouten, zo blijkt uit het onderzoek: 31 procent zegt dat er wekelijks dingen misgaan in hun verpleeghuis. Het gaat dan bijvoorbeeld om medicatiefouten, vervuiling en valincidenten.

Plan van aanpak
Vorige week presenteerde staatssecretaris Van Rijn het Plan van Aanpak Kwaliteit Verpleeghuizen. De deelnemers vinden het belangrijk dat er maatregelen genomen worden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, maar volgens hen schiet dit plan zijn doel voorbij. Zeven van de tien ondervraagden verwachten dat het plan in de praktijk niet haalbaar is. Ze zijn sceptisch omdat er vooralsnog geen extra geld wordt vrijgemaakt voor de uitvoering en het plan het probleem van de hoge werkdruk niet oplost.

De plannen van Van Rijn gaan over het beter opleiden van het personeel, scherpere inspectie en het aanpakken van verpleeghuisdirecties bij slecht functioneren. De deelnemers hadden liever meer concrete maatregelen gezien om de werkdruk aan te pakken. Een ruime meerderheid van de ondervraagden vreest dat de werkdruk eerder zal toenemen als er nog meer mensen van de werkvloer verdwijnen om bijgeschoold te worden en de nieuwe plannen uit de bestaande middelen gerealiseerd moeten worden.

Bron: Skipr