Vakbonden stellen ultimatum aan werkgevers ziekenhuizen

op .

De vakbonden (FBZ (waaronder de VHP-Zorg), CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FNV Zorg en Welzijn) hebben werkgever de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vandaag een ultimatum gesteld.

De NVZ heeft tot 9 maart de tijd om de vakbonden weer uit te nodigen voor een gesprek over de cao Ziekenhuizen. Doet de NVZ dit niet, dan komen er acties.

Onderhandelaars over het uitblijven van de nieuwe cao: 'Wij vinden het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de werkgevers binnen de ziekenhuizen vasthouden aan voorstellen die, zowel de arbeidsvoorwaarden als ook de omstandigheden waaronder de werknemers hun werk verrichten, zullen verslechteren. De afgelopen weken zijn de vakbonden in gesprek gegaan met de werknemers in de ziekenhuizen. Op tal van plekken is de actiebereidheid gepeild onder ziekenhuispersoneel. De maat is vol. De tijd van zachte acties lijkt achter ons.' 

190.000 medewerkers
Al tien maanden laten de werkgevers hun personeel in de kou staan, want al zo lang is er geen nieuwe cao voor de 190.000 medewerkers in deze sector. Het ziekenhuispersoneel eist samen met de vakbonden een goede cao met  een fatsoenlijke loonsverhoging, met echte banen door tegengaan van het uit de hand gelopen flexwerk binnen de ziekenhuizen en met recht op scholing om als werknemer aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Verder wil het personeel dat het huidige Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) ongewijzigd blijft, dat er ten minste één arbeidsgehandicapte in dienst is per vijftig medewerkers en het behoud van de werkgeversbijdrage voor de aanvullende ziektekostenverzekering. 

Acties in heel Nederland
Werknemers van ziekenhuizen in heel Nederland organiseren momenteel ook al actiebijeenkomsten. Patiënten ondervinden hier geen hinder van.

Bron: Bonden