Weer overleg over CAO GGZ

op .

Sociale partners in de GGZ gaan weer praten, acties CAO GGZ opgeschort.

De betrokken bonden hebben afgelopen vrijdag een informeel gesprek gehad met werkgever GGZ Nederland. Inzet van het gesprek was het verkennen van de mogelijkheid om met alle partijen een open en reëel overleg over de CAO GGZ te kunnen voeren.

GGZ Nederland bleek bereid om haar onvoorwaardelijke eisen over de verkorting van de wachtgeldduur en afschaffing van de salarisgarantie van tafel te halen. Eerder was het overleg over de nieuwe CAO hierop stukgelopen.

Van werk-naar-werk afspraken De bonden hebben zich bereid verklaard om over een verkorting van de duur van het wachtgeld te willen spreken, in ruil voor goede van werk-naar-werk afspraken, werkzekerheid en meer vaste contracten en een minimalisatie van flex.

Alle partijen zijn van plan om op korte termijn te onderhandelen en om zo snel mogelijk tot een CAO te komen. De GGZ zit nu al twee jaar zonder CAO en dat is geen goede situatie. In deze tijd van transitie, kortingen, bezuinigen en (dreigende) ontslagen kunnen werknemers én werkgevers zich dat niet permitteren. Hiermee zijn de aangekondigde acties voor de CAO GGZ van de baan.

Bron: Bonden