Geen cao voor werknemers Kinderopvang

op .

Na maanden van onderhandelen is het overleg over de cao Kinderopvang vandaag afgebroken zonder resultaat. De bonden FNV, CNV en de Unie vinden dat de werkgevers in de kinderopvang gebrek aan daadkracht en visie hebben.

Na maanden van onderhandelen is het overleg over de cao Kinderopvang vandaag afgebroken zonder resultaat. De bonden FNV, CNV en de Unie vinden dat de werkgevers in de kinderopvang gebrek aan daadkracht en visie hebben.

Dit blijkt onder andere uit hun loonbod van tussen de 0 en 0,5%. Dit geld kwam bovendien vrij door een verlaging van de pensioenpremie. Daarbij verwacht de werkgever ook nog eens 100% flexibiliteit van de werknemers, terwijl het juist voor werknemers in deze branche belangrijk is dat ze vaste banen hebben.

Reacties bonden

Ilse van der Weiden, bestuurder FNV: 'De kinderopvang staat onder druk door vraaguitval en met het niet bieden van een loonontwikkeling denken werkgevers dit op te kunnen vangen. Wij vinden juist dat de focus op kwaliteit moet liggen in plaats van op loonmatiging. En kwaliteit kost geld.' 

John Kapteijn, bestuurder De Unie vult aan: 'Wij maken ons zorgen dat er een cao-loze periode aankomt zonder algemeen verbindend verklaring van de cao. Dit schept immers ruimte voor wildgroei. Ook werkgevers geven aan dat ze een cao van groot belang vinden, maar ze hebben er geen cent voor over.'
 
Lizelotte Smits, bestuurder CNV: 'Wij vrezen dat door deze houding de in gang gezette professionele ontwikkeling  van de kinderopvang in een neerwaartse spiraal zal belanden.'

De bonden bereiden zich voor op ledenbijeenkomsten om de ontstane situatie te bespreken.

Bron: bonden