Hardere aanpak onbehoorlijk bestuur en wanbeleid

op .

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) willen een hardere aanpak van onbehoorlijk bestuur en wanbeleid in de zorg.

Dit schrijven zij vandaag aan de Tweede Kamer. Ondanks dat bestuurders en toezichthouders in de zorg al een belangrijke professionaliseringslag hebben gemaakt, blijkt uit verschillende incidenten dat slecht bestuur en onvoldoende intern toezicht op een zorgaanbieder gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg. Om de kwaliteit van het bestuur en intern toezicht te verbeteren, komt er onder meer een verplichte accreditatie en registratie van zorgbestuurders.

In hun brief benoemen Schippers en Van Rijn de belangrijkste punten van hun beleid om goed bestuur in de zorg te bevorderen. Naast het aanpakken van onbehoorlijk bestuur en wanbeleid willen zij meer duidelijkheid over de verantwoordelijkheden tussen bestuurders en interne toezichthouders. Ook willen zij door meer medezeggenschap van patiënten en cliënten bereiken dat het bestuur meer rekening houdt met de behoeften van de cliënt. Daarnaast worden goede initiatieven vanuit het veld om bestuur te verbeteren waar mogelijk ondersteund.

Bron: Min. VWS