Cao VVT in uitvoering

op .

Naar aanleiding van de uitspraak van het kort geding zijn alle cao-partijen in overleg getreden over de cao-teksten. Inmiddels zijn de teksten na drie overleggen en een schriftelijke ronde akkoord bevonden door alle partijen.

De Cao VVT is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er kan nu uitvoering gegeven gaan worden aan de Cao VVT 2014-2016.

Bron: de bonden