Pensioenfonds PFZW: met welke veranderingen moet je in 2015 rekening houden.

op .

Om zowel de AOW als het aanvullend pensioen betaalbaar te houden, verandert de overheid het pensioenstelsel. Wat houden de veranderingen in?

 

Om zowel de AOW als het aanvullend pensioen betaalbaar te houden, verandert de overheid het pensioenstelsel. Door de aanpassingen zijn de pensioenen beter bestand tegen de vergrijzing van de bevolking en een tegenzittende economie. De aanpassingen moeten zorgen voor sterkere pensioenen en een beter evenwicht tussen jong en oud bij het verdelen van meevallers en tegenvallers. Wat houden de veranderingen in?

De AOW-leeftijd gaat omhoog

Al in 2013 heeft de overheid een begin gemaakt met het verhogen van de AOW-leeftijd. Die gaat stap voor stap omhoog naar 67 jaar in 2023. Daarna wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld. De pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in 2014 aan de verhoogde AOW-leeftijd aangepast. Dat betekent dat de ingangsdatum van het ouderdomspensioen van PFZW ook opschuift naar 67 jaar. Het ouderdomspensioen eerder laten ingaan kan nog wel, maar in veel gevallen niet eerder dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd.

Minder pensioen opbouwen

Je gaat per jaar ook minder pensioen opbouwen. Volgens de overheid werken we langer door waardoor we pas vanaf een later moment pensioen ontvangen. Dan hoef je jaarlijks ook minder pensioen op te bouwen om op hetzelfde pensioenbedrag uit te komen. Het opbouwen van minder pensioen gaat op twee manieren: het opbouwpercentage gaat omlaag en er komt een maximum salaris waarover je pensioen opbouwt.

 • Opbouwpercentage gaat omlaag
  In de PFZW-regeling gaat het opbouwpercentage omlaag, van 1,95% naar 1,75%. Tegelijk gaat de franchise in 2015 iets omhoog met ongeveer € 300,-. De franchise is het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt, omdat je ook AOW van de overheid gaat ontvangen. U bouwt dus niet alleen minder pensioen op, maar ook over een kleiner deel van uw salaris. Het gevolg van beide maatregelen is dat je per jaar minder pensioen opbouwt.
 • Maximum salaris voor pensioenopbouw
  Heb je een fulltime jaarsalaris van € 100.000,- of meer? Dan bouw je vanaf 1 januari 2015 geen pensioen meer op over het salaris boven die € 100.000,-. Dit geldt voor het ouderdomspensioen, het partnerpensioen en het wezenpensioen. Met name het partnerpensioen kan hierdoor vanaf 2015 in één keer veel lager zijn.

Nieuwe regels voor verhogen en verlagen pensioenen

Vanaf 2015 gelden nieuwe regels voor het verhogen (indexeren) en verlagen van de pensioenen. De pensioenregeling wordt hier op aangepast als de wet helemaal is goedgekeurd. Dit heeft twee belangrijke gevolgen

 • Sterker pensioen
  Als het economisch tegenzit, heeft dat niet direct grote gevolgen voor je pensioen. We hoeven dan niet direct in één keer de pensioenen te verlagen. We mogen tegenvallers verdelen over een periode van tien jaar. Dat zorgt voor meer rust en een eerlijker verdeling tussen werkenden en gepensioneerden, en tussen jong en oud.
 • Pensioen verhogen wordt moeilijker
  We willen elk jaar de pensioenen verhogen met de stijging van de salarissen in de sector zorg en welzijn (indexering). Door de nieuwe regels wordt dit de komende jaren moeilijker. We moeten namelijk meer geld in kas houden dan nu al het geval is. Ook zonder de nieuwe regels zou het al moeilijk zijn om pensioen de komende jaren te laten meegroeien met de lonen. Maar wat er ook gebeurt, wie zijn pensioen geregeld heeft bij PFZW, krijgt zijn inleg dubbel en dwars terug. Pensioen opbouwen bij PFZW blijft voor iedereen aantrekkelijk.

Pensioenpremie 2015

Voor 2015 daalt de pensioenpremie naar 23,5%. Deze premie betalen jij en je werkgever samen. Welk deel jij betaalt en welk deel je werkgever, vind je terug in je cao of op je loonstrook.

Bij het besluit om de premie te laten dalen, speelden de volgende ontwikkelingen een rol:

 • Door overheidsmaatregelen daalt het opbouwpercentage. Hierdoor daalt de premie.
 • Tegelijk is de levensverwachting weer gestegen. Hierdoor stijgt de premie.

Het bestuur heeft met deze ontwikkelingen rekening gehouden en vooruit gekeken naar de toekomst.

Bron: Bonden