Acties ziekenhuizen voorbereid

op .

De FBZ (waaronder de VHP-Zorg), FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NU‘91 hebben het eindbod van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor de nieuwe cao Ziekenhuizen, na overleg met hun achterban, verworpen.

De NVZ noemt haar eindbod 'een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden dat uitgaat van een volwaardige arbeidsrelatie met de medewerker', maar dat is onzin. Het gaat ziekenhuismedewerkers uiteindelijk meer kosten dan opleveren. Als de voorstellen van de vakbonden tegenover het eindbod van de werkgevers worden gezet, is meteen zichtbaar dat het eindbod van de werkgevers op vrijwel alle punten onvoldoende is.

Bekijk hier het overzicht: Afwijzen eindbod NVZ
Veel actieve leden van de gezamenlijke vakbonden zijn hierna samengekomen om dit eindbod te bespreken. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst op 8 december was de conclusie al snel duidelijk. Unaniem adviseerden kaderleden dit eindbod niet voor te leggen aan de achterbannen en dus het eindbod van de NVZ te verwerpen. 
De redenen hiervoor:

  • Geen loon in 2014: de arbeidsvoorwaardenruimte voor 2014 houden de werkgevers in eigen zak. 
  • De bijdrage voor de aanvullende ziektekostenverzekering (14 euro per verzekerende per maand) wordt geschrapt. 
  • De pensioenpremie daalt (per 2015), maar de werkgeversbijdrage van 0,45 procent blijft in de zak van de werkgever. 
  • Hier staat een loonsverhoging tegenover van slechts 1,5 procent per 1 januari 2015.
    Het resultaat van dit alles is dat het medewerkers meer kost dan dat het oplevert!

Geen werkzekerheid
De onzekerheid over het behoud van banen in de ziekenhuizen groeit met de dag. Degenen die dit nu als eerste merken, zijn de collega’s met een tijdelijke baan. Als het aan de werkgevers ligt, blijft deze onzekerheid bestaan. Ze willen geen afdwingbare afspraken met ons maken over meer vaste banen en minder flexibele inzet. En medewerkers met een vast contract die komen er, als het aan de werkgevers ligt, ook bekaaid af bij mogelijk ontslag. Werkgevers willen flink goedkoper van hen af. De wachtgeldregeling, die nu een WW-uitkering aanvult, wil de NVZ fors versoberen. Deze wachtgeldregeling heeft, omdat hij voor werkgevers duur kan uitpakken, altijd uitstekend als stok achter de deur gewerkt om gedwongen ontslagen te voorkomen. Deze belemmering zal – als het aan de werkgevers ligt – verdwijnen. En dat raakt dus ook medewerkers met vaste contracten!

Geen afspraken over recht op opleiden en ontwikkelen
Nu de arbeidsmarkt verandert en banen minder zeker zijn, is het belangrijk dat je goed opgeleid bent. Daarmee zijn medewerkers beter inzetbaar; zowel intern en als het moet bij een andere werkgever. Toch wil de NVZ geen striktere afspraken maken over het recht op scholing. In hun voorstellen blijf je voor scholing afhankelijk van de leidinggevende.

Acties voor een goede cao

De bonden vinden dat de NVZ door dit eindbod de verhoudingen onnodig op scherp heeft gezet. Ook de actieve leden in de ziekenhuizen vinden dat de tijd rijp is en hebben de handen ineen geslagen. Kaderleden van de FBZ,  FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NU‘91 hebben in de nodige instellingen actiecomités gevormd. Onder de slogan ‘Hard nodig’ worden acties in de ziekenhuizen voorbereid.
Bron: Bonden