Cao VVT gestrand door kort geding

op .

Op de valreep is de cao VVT gestrand doordat Abvakabo een kort geding aanspande tegen de overige cao-partijen. Op Oudejaarsdag sprak de rechter uit dat de werkgevers op dit moment geen uitvoering mogen geven aan de cao.

De partijen moeten opnieuw in overleg over de cao-teksten.

ActiZ, BTN, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ (waaronder VHP-Zorg), en NU '91 sloten dit najaar een onderhandelaarsakkoord, waarin onder andere een flinke loonstijging voor de huishoudelijke zorgmedewerkers was afgesproken, onder voorwaarde dat de minister gemeenten zou verplichten een bodemtarief te betalen voor de afname van huishoudelijke zorg. Na afronding van het onderhandelaarsakkoord, ontstond conflict over de uitwerking van de teksten. Abvakabo stapte op uit het overleg. De overige cao-partijen dienden uiteindelijk de cao wel in bij het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Daarop spande Abvakabo FNV een kort geding aan tegen de cao - partijen.

De rechter oordeelde dat de ingediende tekst teruggetrokken dient te worden en dat alle partijen opnieuw met elkaar in overleg moeten over de teksten. Dit overleg moet uiterlijk begin volgende week beginnen.

Het is heel jammer dat het zo gelopen is, omdat wij nu de cao moeten intrekken, en opnieuw moeten beginnen met het overleg over de tekst van de cao. Zolang dat duurt is er geen cao voor de sector van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg. In een tijd waarin zoveel veranderingen doorgevoerd worden, is dat slecht voor iedereen. De cao kan voorlopig niet worden uitgevoerd.

Bron: ActiZ