Cao Jeugdzorg algemeen verbindend verklaard

op .

De Cao Jeugdzorg 2014-2015 is bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 11 december 2014. De AVV geldt voor de periode 12 december 2014 tot en met 30 april 2015. De cao loopt tot 1 mei 2015. Het AVV-besluit betekent dat alle afspraken tussen werkgevers en werknemers in de sector jeugdzorg die in strijd zijn met de AVV-Cao nietig zijn. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de AVV-Cao.

Bron: FBZ