Nieuwe cao vvt in werking getreden met vijf partijen

op .

ActiZ en BTN en drie van de vier werknemersorganisaties, CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ (waaronder de VHP-Zorg), bieden deze week de definitieve tekst van de nieuwe cao vvt aan bij minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Daarmee treedt de nieuwe cao vvt in werking voor alle bij ActiZ en BTN aangesloten zorgorganisaties in de ouderenzorg, thuiszorg, kraamzorg- en jeugdgezondheidszorg. Abvakabo FNV kon zich niet vinden in een belangrijk onderdeel van de cao tekst en is afgehaakt.

De cao is van belang voor een goede en kostendekkende bedrijfsvoering. Werknemers en werkgevers in de branche willen met de cao ook de neerwaartse spiraal van de arbeidsvoorwaarden tegengaan bij de hulp bij het huishouden. Die neerwaartse spiraal ontstaat doordat gemeenten te lage tarieven stellen, waardoor de loonkosten niet meer gedekt kunnen worden. Om dat tegen te gaan is een Algemene Maatregel van Bestuur (Amvb) van het ministerie van VWS nodig, die gemeenten dwingt in hun verordeningen en aanbestedingstrajecten de kosten van de cao vvt te verwerken. Op dit laatste onderdeel is Abvakabo FNV afgehaakt.

Reëel tarief
De Amvb is een belangrijke voorwaarde in de cao tekst en bedoeld om tot een win-win situatie te komen voor de medewerkers in de huishoudelijke hulp en de thuiszorgorganisaties waar zij in dienst zijn. Door de AMvB borgen cao partijen dat gemeenten een reëel tarief voor huishoudelijke hulp betalen dat in lijn is met de bedrijfs- en loonkosten, waaronder de salarisvoorwaarden in de nieuwe cao vvt. Door dit reële tarief kunnen werkgevers de cao salarissen voor deze medewerkers betalen en hen in dienst houden.

Werkgelegenheid op het spel
Abvakabo FNV wil zich er niet op vastleggen dat een AMvB gemeenten ook daadwerkelijk moet verplichten een kostendekkend tarief te betalen. Daarmee zet Abvakabo FNV de werkgelegenheid van veel huishoudelijke hulpen op het spel. In een tijd waar door alle bezuinigingen op de huishoudelijke hulp al veel medewerkers baan dreigen te verliezen, is dit onverantwoord. Bovendien moeten volgens Abvakabo FNV de salarissen van hulpen bij het huishouden direct omhoog als de AMvB afgekondigd wordt, ook als de aanbestedingen al zijn afgerond. Zorgaanbieders moeten de gemeenten dan maar dwingen om de aanbestedingen in de WMO opnieuw te doen (!?) om deze salarisstijging gefinancierd te krijgen, zo lijkt Abvakabo FNV te stellen. Dit is tegen alle afspraken van het cao akkoord in en zal niet anders dan tot chaos leiden.

Cao in werking
ActiZ vindt het van groot belang dat de cao vvt snel in werking treedt. Directeur Aad Koster: “Ik ben blij dat de cao vvt in werking treedt voor de meer dan 400.000 medewerkers in onze branche. Jammer dat niet alle partijen betrokken willen blijven bij de uitvoering van de cao. Nu we voor de grootste veranderingen in de langdurige zorg staan, was een breed gedragen cao nog beter geweest.”

Binnenkort zullen betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties de cao vvt voor algemeen verbindend verklaring voordragen, waardoor ook niet aangesloten werkgevers de cao moeten toepassen.

Bron: ActiZ