Nieuw visiedocument jeugd-ggz

op .

Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2015 de financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp.

De transformatie die hierbij in gang gezet wordt, moet leiden tot een cultuuromslag waarbij veel meer dan voorheen de eigen kracht van burgers en hun omgeving wordt aangesproken.

De jeugd-ggz heeft 14 ambities geformuleerd waarmee de komende jaren bijgedragen wordt aan de beoogde transformatie met de nieuwe Jeugdwet.
GGZ Nederland heeft hierop een nieuw visiedocument jeugd-ggz uitgebracht met de titel ‘Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging’.
Het document beschrijft de plaats van jeugd-ggz in het domein van de jeugdhulp.

En welke ambities de jeugd-ggz heeft om de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met psychische aandoeningen de komende jaren zo slim en efficiënt mogelijk te organiseren.

Bron: GGZ Nederland