Onderhandelaarsakkoord CAO Universiteiten

op .

Onderhandelaars van vier vakbonden, waaronder de FBZ en dus de VHP-Zorg, en de VSNU (Vereniging van Nederlandse Universiteiten) hebben na meer dan een half jaar onderhandelen een akkoord voor een nieuwe CAO gesloten.

Als de diverse achterbannen instemmen willen de partijen op 9 januari 2015 hun handtekeningen zetten onder de nieuwe CAO.

"We zijn behoorlijk trots”, aldus de onderhandelaars. “We denken dat onze leden blij zullen zijn met de verhoging met 2% van hun salaris per 1 januari 2015. Op 1 januari 2016 volgt dan nogmaals een verhoging van 1% en in juni 2016 nog eens een eenmalige uitkering van €350 bruto. Dit laatste is natuurlijk extra prettig voor de lagere salarisschalen.”

Goed voor het onderwijs
“We hebben heel lang zitten steggelen over het terugdringen van de flexibele schil aan de Nederlandse universiteiten”, vullen de onderhandelaars aan. "Afgelopen zomer zijn de onderhandelingen daarop nog stukgelopen. De werkgevers wilden wel mooie woorden wijden aan het vaker omzetten van tijdelijke in vaste contracten, maar als wij dan prestatieafspraken met ze wilden maken en een percentage noemden, schrokken ze terug.” Maar in dit onderhandelaarsakkoord staat nu wel een SMARTe doelstelling: het aantal tijdelijke wetenschappers (universitaire docenten en hoofddocenten, hoogleraren en docenten zonder onderzoekstaken) wordt teruggebracht van circa 28% tot 22% in anderhalf jaar tijd. “Dat is echt goed nieuws voor veel jongere wetenschappers en voor het onderwijs”, zeggen de onderhandelaars. "Dit is een keerpunt in de ontwikkeling van de perspectieven op een verbeterde rechtspositie en loopbaan van vooral jonge docenten en ud's.”

Het onderhandelaarsakkoord voorziet verder in afspraken over hoe de universiteiten omgaan met de Participatiewet, de herziening van het ontslagrecht en de Wet werk en zekerheid. “We hebben hier resultaten kunnen boeken, waarmee we vol vertrouwen naar onze achterban stappen om goedkeuring te verwerven”.

Bijeenkomst over CAO
De vier bonden beleggen gezamenlijk een voorlichtingsbijeenkomst voor geïnteresseerde leden die bij de universiteiten werken. Deze is aanstaande woensdag 17 december, 14.30-16.00 uur in Utrecht. De precieze plek wordt nog bekendgemaakt.

Bron: Bonden