Eindbod NVZ voor Cao Ziekenhuizen afgewezen: voorlopig geen nieuwe cao

op .

De gezamenlijke werknemersorganisaties waaronder FBZ en dus de VHP-Zorg zijn op 8 december 2014 bijeengekomen met hun leden uit klankbordgroepen/kadergroepen.

De onderhandelaars kregen steun van de leden: ook zij vinden het eindbod van werkgeversorganisatie NVZ voor de Cao Ziekenhuizen onaanvaardbaar. Dit betekent dat er voorlopig geen nieuwe cao is. Over een eindbod valt niet verder te onderhandelen: nu het eindbod is afgewezen, zullen we via acties een beter resultaat afdwingen.

De Cao Ziekenhuizen liep tot 1 maart 2014. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn gestart in het voorjaar van 2014. Na 10 moeizame onderhandelingsronden zijn de onderhandelingen op 26 november abrupt afgebroken. Nadat vakbonden dachten dat ze de werkgevers (NVZ) dicht waren genaderd en een akkoord binnen handbereik was, legde de NVZ een eindbod op tafel. Na maanden onderhandelen moeten we constateren dat in het eindbod van de werkgevers nauwelijks iets van de voorstellen van de werknemersorganisaties terug te vinden is.   Hoe nu verder? Door middel van acties in de instellingen kan de druk op de NVZ worden vergroot om open en reële onderhandelingen te voeren.  Binnenkort sturen de gezamenlijke bonden de NVZ een ultimatum waarin we eisen dat de NVZ de onderhandelingen hervat. Als de NVZ daar niet op ingaat, roepen we de leden op om met ons in actie te komen.  

Bron: FBZ