85% zorgmedewerkers heeft fysieke problemen

op .

In de zorg heeft 85% van de medewerkers te kampen met fysieke klachten. Van hen kan 23% door rug-, nek- en schouderklachten het eigen werk niet meer uitvoeren.

Bijna 80% vindt dat het werk fysiek zwaar. Ook ervaren zorgmedewerkers dat hun werk veel impact heeft op hun privéleven. Dit heeft direct gevolgen voor hun gezondheid en verzuim. Dit zijn enkele resultaten uit het onderzoek ‘Gezond werken in de zorg’ van Stichting IZZ en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hierin zijn factoren onderzocht die het meest van invloed zijn op de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting binnen zorgorganisaties. De oplossingen zitten volgens de onderzoekers vooral in het verminderen van de fysieke belasting en het verbeteren van het veiligheidsklimaat voor fysieke en psychische belasting. Het gaat hierbij om het verbeteren van en het naleven van het bestaande gezondheidsbeleid. Daarnaast is de onderlinge communicatie en de ondersteuning door collega's en leidinggevenden van belang. Opvallend is de sterke samenhang die blijkt tussen het verbeteren van het psychosociale veiligheidsklimaat op de afdeling en het terugdringen van fysieke klachten. Bijna 11.000 zorgmedewerkers deden mee aan dit brede wetenschappelijk onderzoek. FBZ is hier als werknemersorganisatie bij betrokken. De 28.000 leden van de FBZ-organisaties werden opgeroepen mee te doen aan dit onderzoek. Meer informatie op: www.stichtingizz.nl/gezondwerkenindezorg.

Bron: FBZ