Abvakabo FNV lapt cao-akkoord in de zorg aan de laars

op .

ActiZ was enorm blij dat er op 6 november jl. een breed gedragen cao was voor alle 420.000 medewerkers in de zorg. De achterbannen van werkgevers en werknemers hadden ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de grootste cao in Nederland. En nu krabbelt Abvakabo FNV vanmiddag ineens terug!

Belangrijk onderdeel in de CAO VVT (verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraam- en jeugdgezondheidszorg) is dat gemeenten bij aanbestedingen worden verplicht om een minimum tarief voor huishoudelijke hulp te hanteren. Dit is van groot  belang om te voorkomen dat het salaris van deze medewerkers in een neerwaartse spiraal terecht komt, nu er door alle bezuinigingen van het kabinet veel druk op het tarief ligt. Abvakabo FNV lapt dit belangrijke onderdeel nu ineens aan de laars. Maar alle andere partijen houden het cao-akkoord wel overeind.

In de aanbestedingen van gemeenten, die op dit moment bijna overal zijn afgerond, wordt vaak uitgegaan van te lage tarieven voor huishoudelijke hulp. Zorgorganisaties maken zich daar grote zorgen om. Zij worden op die manier gedwongen om zorgmedewerkers minder te betalen, verlies te leiden op deze werkzaamheden of met huishoudelijk hulp te stoppen. In het cao-akkoord is een nieuwe minimum salarisschaal voor deze groep medewerkers opgenomen. De invoering van deze salarisschaal is afhankelijk van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), opgesteld door het ministerie van VWS en goedgekeurd door de Tweede Kamer. Die AMvB moet gemeenten verplichten de tarieven bij aanbestedingen te baseren op de CAO VVT. Afspraak tussen de cao-partijen was om ‘uiteraard’ gezamenlijk te beoordelen of de tekst van deze AMvB voldoet aan de eisen. Abvakabo FNV gaf vanmiddag te kennen deze AMvB niet meer gezamenlijk te willen beoordelen. Blijkbaar is voor Abvakabo FNV elke AMvB goed. Ook als daardoor gemeenten te lage tarieven blijven hanteren.

Overigens werd vandaag ook duidelijk dat Abvakabo FNV irreële verwachtingen heeft gewekt bij haar achterban: de medewerkers in de zorg. Zij heeft gesuggereerd dat per 1 januari 2015 de salarissen voor de hulp bij het huishouden omhoog zouden gaan, terwijl daar nu juist de genoemde AMvB voor nodig is. En die is er op dit moment nog niet.

ActiZ en ook de andere cao-partijen zijn zeer verbolgen over deze actie van Abvakabo FNV. Ten eerste omdat zij zich niet houdt aan de eerder gemaakte afspraken en ten tweede omdat hierdoor de breed gedragen cao die wij voor ogen hadden er nu niet meer komt. ActiZ en de andere partijen hebben zich enorm ingespannen om tot een breed gedragen cao te komen. Dit vinden wij cruciaal gezien de enorme opgave die er bij werkgevers en werknemers ligt nu we voor grote hervormingen in de langdurige zorg staan.

Nu Abvakabo FNV uit de cao is gestapt, zullen de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN en de vakbonden CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ samen verder gaan om tot een goede cao te komen. De cao zal zo snel mogelijk bij het ministerie van Sociale Zaken worden ingediend, waarna de cao VVT in werking treedt.

Bron: ActiZ