Vrijval pensioenpremie benutten voor compensatie

op .

Werkgeversorganisaties moeten de vrijval van de werkgeversbijdrage in de pensioenopbouw boven de 100.000 euro compenseren aan de werknemers die het betreft.

In januari 2015 treedt de Wet maximering pensioenopbouw in werking. Behalve een lager ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen leidt de limiet van 100.000 euro ook tot een lagere pensioenpremie voor werkgevers en werknemers.
Over het inkomen daarboven hoeft immers geen pensioenpremie meer te worden afgedragen. Daardoor valt een deel van de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie vrij. Pensioenpremie is uitgesteld loon, dat deel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden. Om die reden volgen gesprekken met werkgeversorganisaties over de vraag hoe de vrijval van de pensioenpremie, die de werkgever vanaf januari 2015 niet meer hoeft af te dragen aan het pensioenfonds, benut kan worden om de werknemers te compenseren.

Bron: FBZ