Een app voor professionals in de geboortezorg

op .

Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland presenteerde op 17 november een app met alle richtlijnen rond geboortezorg voor verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg die de beroepsgroep moet helpen hun werk nog beter te doen.

De app bevat tevens de meest recente regioprotocollen rond hypertensie, diabetes, vroeggeboorte en acute verwijzingen.

Ruim 1,5 jaar geleden sprak het werkveld de wens uit om op een gemakkelijke en toegankelijke manier alle richtlijnen en protocollen beschikbaar te hebben. Daarom ontwikkelde het Netwerk Geboortezorg deze app. Groot voordeel is dat ook offline alle informatie beschikbaar is. Hierdoor kunnen de geboortezorgprofessionals altijd beschikken over de nodige informatie.

Het Netwerk Geboortezorg is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties, jeugdgezondheidszorg en de GGD in Noord-Holland en Flevoland. Het netwerk heeft als doel de geboortezorg te verbeteren door naadloze samenwerking tussen alle zorgprofessionals, kwaliteitsverbetering op basis van onderzoek, een effectieve en duidelijke overdracht en het versterken van de positie van zwangeren en hun partners.  Dit alles moet leiden tot een vermindering van babysterfte.

De app is gratis beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store. Voor meer informatie over het netwerk zie de website www.nwgz.nl

Bron: BTN