Faillissement Zorggroep Pasana wordt aangevraagd

op .

Tijdens de medewerkersbijeenkomst van dinsdag 25 november 2014 heeft de Voorzitter van de Raad van Bestuur a.i. Norbert Hoefsmit aangegeven dat hij diezelfde dag toestemming voor de aanvraag van het faillissement van Zorggroep Pasana zou vragen bij de Raad van Toezicht. 


De Raad van Toezicht heeft hiervoor inmiddels toestemming verleend. Dit betekent dat de Stichting Zorggroep Pasana op woensdag 26 november 2014 het faillissement van de gehele Zorggroep Pasana gaat aanvragen.  Stichting Zorggroep Pasana realiseert zich dat een faillissement van de zorggroep een grote impact zal hebben op de patiënten, bewoners, medewerkers en de omgeving en betreurt het dan ook ten zeerste. 
De faillissementsaanvraag blijkt de enige overgebleven optie. De stichting gaat het faillissement aanvragen, omdat De Sionsberg niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Pasana Ouderenzorg en Stichting Vastgoed Pasana zijn door Stichting Zorggroep Pasana onlosmakelijk verbonden met De Sionsberg. Daardoor zal een faillissement ook voor deze onderdelen van de organisatie gelden.
Op dit moment worden wel voorzieningen voorbereid voor een doorstart van ouderenzorg.  De faillissementsaanvraag wordt zo snel mogelijk door Rechtbank Noord-Nederland in behandeling genomen. Vervolgens wordt een curator benoemd die het faillissement verder zal afwikkelen.

Als gevolg van dit alles zal ook de fusie met ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten geen doorgang meer vinden.   Meer informatie Op de website www.infopasana.nl kun je meer informatie over de situatie vinden. Hier heb je zelf ook de mogelijkheid om je vraag te stellen.  

Bron: Raad van Bestuur/FBZ