Zorgpartijen zetten opnieuw stap in transparant maken van zorgkwaliteit.

op .

Patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben voor tien aandoeningen overeenstemming bereikt over de manier waarop ze de kwaliteit van zorg gaan meten, registreren en inzichtelijk maken.

Patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben voor tien aandoeningen overeenstemming bereikt over de manier waarop ze de kwaliteit van zorg gaan meten, registreren en inzichtelijk maken. Hierdoor kunnen alle partijen patiënten straks beter informeren en ondersteunen bij het maken van een keuze voor hun zorg(verlener). Het gaat onder meer om maag-slokdarmkanker, longkanker, ovariumkanker, morbide obesitas, rughernia, knieoperaties en heupoperaties. De kwaliteitsindicatoren zijn aangeboden aan Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister.

Het doel van het vaststellen en gebruiken van kwaliteitsindicatoren is om informatie te verkrijgen over de medisch inhoudelijke kwaliteit van de zorg. Maar ook over de (door de patiënt ervaren) uitkomst van de zorg.

Keuze-informatie voor patiënten en verzekerden

Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen de kwaliteitsinformatie toegankelijk maken en beschikbaar stellen voor patiënten. Bijvoorbeeld via de website van Patiëntenfederatie NPCF www.zorgkaartnederland.nl of via het Kwaliteitsvenster van de ziekenhuizen www.nvz-kwaliteitsvenster.nl. Zorgverzekeraars kunnen de informatie gebruiken voor hun zorginkoop voor 2016. Op basis van de informatie kunnen zorgverzekeraars hun verzekerden beter informeren over de kwaliteit van de zorg én over wat dit betekent voor de polisvoorwaarden en vergoeding van zorg. Dit alles helpt patiënten bij het maken van een keuze voor hun zorg(verlener). Zorginstituut Nederland maakt de informatie toegankelijk via www.kiesbeter.nl.

Minder administratieve lasten voor zorgaanbieders

Voor de tien aandoeningen kunnen alle zorgverzekeraars nu dezelfde werkwijze hanteren; als zorgaanbieders de bijbehorende data aanleveren bij zorgverzekeraars, vragen zorgverzekeraars voor deze aandoeningen individueel geen extra indicatoren meer uit. Daarom levert deze methode voor zorgverleners een vermindering van de administratieve lasten op. Zorgaanbieders kunnen bovendien op deze manier de geleverde zorg onderling zelf ook beter vergelijken en verbetermaatregelen nemen.

Naast de tien aandoeningen, zijn in juni dit jaar al gezamenlijk indicatorensets voor borst- en darmkanker vastgesteld en aangeboden aan Zorginstituut Nederland. Daarnaast is voor 22 andere aandoeningen in gezamenlijk overleg het aantal bestaande kwaliteitsindicatoren verminderd en aangescherpt. Het gaat hierbij om de aandoeningen zoals bijvoorbeeld carpaal tunnelsyndroom, liesbreuk operaties en nierstenen. Ook hierdoor zijn de administratieve lasten voor ziekenhuizen teruggebracht.

Patiëntenfederatie NPCF noemt het gezamenlijk vaststellen en aanscherpen van de indicatoren een belangrijke stap op de goede weg, maar benadrukt dat er nog een lange weg te gaan is. Voor een flink aantal aandoeningen registreren artsen de kwaliteit van zorg nu nog niet of op een verschillende manier. Ook wordt de informatie nog niet altijd gedeeld met zorgverzekeraars en patiënten. De NPCF ziet tot nu toe nog te weinig informatie over kwaliteit en zorguitkomsten. Die informatie is nodig om voor nog meer aandoeningen verschillen in kwaliteit te laten zien.

Om te komen tot de indicatoren voor de tien aandoeningen is nauw samengewerkt door Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Het Kwaliteitsinstituut, De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra, Patiëntenfederatie NPCF, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten, de wetenschappelijke verenigingen en Zorgverzekeraars Nederland.

Bron: NVZ