Handreiking en adviezen voor opschaling eHealth in de ggz gelanceerd

op .

Gisteren hebben de partijen van het Bestuurlijk Akkoord toekomst ggz het adviesrapport en een handreiking voor de implementatie van eHealth in de ggz geaccordeerd.

Gisteren hebben de partijen van het Bestuurlijk Akkoord toekomst ggz het adviesrapport en een handreiking voor de implementatie van eHealth in de ggz geaccordeerd. Onder leiding van de brancheorganisatie GGZ Nederland en zorginnovatiebureau E-hulp.nl zijn verschillende stakeholders de afgelopen maanden met elkaar in dialoog gegaan binnen het traject 'Implementatie en opschaling eHealth: van masterclass naar masterplan'. Dit traject is een uitvloeisel van het Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ. Het adviesrapport en de handreiking zijn hier het concrete resultaat van. Maar minstens zo belangrijk: het traject heeft tot veel inspiratie en nieuwe verbindingen geleid.

Unieke samenwerking
De Nederlandse ggz wordt in Europa nog altijd als koploper gezien op het gebied van e-mental health (OECD, 2014). Toch blijft grootschalige implementatie achter bij de verwachtingen. Onderdeel van het traject was dan ook om samen met stakeholders de belemmeringen en uitdagingen die gezamenlijk opgepakt moeten worden in kaart te brengen. Teams van zorgverleners en professionals, aangevuld met een cliënt en een vertegenwoordiger van een zorgverzekeraar, volgden masterclasses, waarna ze met de opgedane kennis werkten aan onderdelen van een opschalingsplan. Deze unieke opzet heeft ertoe geleid dat verschillende partijen elkaar hebben gevonden. Deze verbinding is een belangrijke randvoorwaarde voor de verdere implementatie en opschaling van eHealth in de ggz.


Handreiking voor de praktijk
De ervaringen en inzichten die de teams in de masterclasses hebben opgedaan zijn gebundeld in een handreiking voor de praktijk (zie bijlage). Het is een praktisch naslagwerk voor professionals in de ggz die betrokken zijn bij de implementatie van eHealth. Het betreft onder meer de inzichten die zijn opgedaan tijdens de masterclasses, tips voor de praktijk, blogs van deelnemers en de presentaties die gegeven zijn door experts uit het veld. Daarnaast zijn er verschillende filmpjes gemaakt met de visie op de implementatie van eHealth vanuit de verschillende stakeholders.


Van masterclass naar masterplan
Naast een praktische handreiking zijn de inzichten en ideeën ook vertaald naar adviezen gericht aan bestuurders van ggz-instellingen, zorgverzekeraars en de landelijke partijen, zoals de beroepsverenigingen, cliëntenvereniging, VWS, brancheverenigingen (zie bijlage). Deze adviezen kunnen het gebruik van eHealth in de ggz bevorderen en de gewenste innovatie stimuleren. GGZ Nederland geeft dan ook graag samen met andere partijen een vervolg aan de adviezen en oplossingsrichtingen.

Bron: GGZ Nederland