ESF, doorgaan met duurzame inzetbaarheid

op .

Met subsidie van ESF en het OOfGGZ worden bij zeven pilotinstellingen projecten uitgevoerd met als doel de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen.

Met subsidie van ESF en het OOfGGZ worden bij zeven pilotinstellingen projecten uitgevoerd met als doel de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. De projecten hebben de volgende onderwerpen:

  • slimmer roosteren
  • performance management
  • werving en selectie (mede ter voorkoming/beperking van langdurig psychisch verzuim)
  • empowerment van medewerkers.


De afgelopen maanden hebben twee kennisdelingssessies met deze pilotinstellingen plaatsgevonden. Deze leverden levendige, boeiende en leerzame discussies op.
De opgedane kennis wordt door middel van workshops landelijk uitgerold op 12 februari 2015. Met name leidinggevenden, maar ook OR-leden en P&O-adviseurs vanuit de ggz worden van harte uitgenodigd deze workshops bij te wonen.
De uitnodiging met het programma wordt in december naar de ggz-instellingen gestuurd.

Bron: OOfGGZ