Meerderheid Tweede Kamer voor behoud van kraamzorg in basispakket

op .

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het behoud van kraamzorg in het basispakket.

Tijdens het Algemeen Overleg over geboortezorg van 13 november jl. hebben de woordvoerders van bijna alle politieke partijen dit bevestigd. De Kamer vraagt de minister de pakketdiscussie te stoppen en tevens de eigen bijdrage voor kraamzorg af te schaffen.

Advies Zorginstituut
Hoewel er een ruime meerderheid is voor het behoud van de kraamzorg in het pakket, gaf de minister in haar antwoord aan eerst het advies van het Zorginstituut af te willen wachten. Het advies wordt nog dit jaar verwacht. De minister nam duidelijk afstand van de uitspraak van Barbara Baarsma, econoom en kroonlid van de SER, eerder dit jaar dat kraamzorg een gemaksdienst zou zijn.  Echter de minister benadrukte wel dat het idee om kraamzorg te onderzoeken, afkomstig is van de burger zelf.

Eigen bijdrage
Diverse partijen vroegen nogmaals om de eigen bijdrage kraamzorg af te schaffen, met name vanwege het belang van kraamzorg voor gezinnen met een lagere sociaal economische status en in achterstandsituaties. Ook Zorgverzekeraars Nederland heeft in een brief voorafgaand aan het AO laten weten voorstander te zijn van het afschaffen van deze bijdrage (zie bijlage). Minister Schippers gaf hierop aan dat ze bij haar besluit blijft om de eigen bijdrage te handhaven. In aanvullende pakketten van zorgverzekeraars is vergoeding van de eigen bijdrage mogelijk.

BTW op samenwerking hindert integrale geboortezorg
Bij veel samenwerkingsconstructies in de zorg komt BTW problematiek om de hoek kijken. Bij samenwerking zoals bijvoorbeeld in geboortecentra, vindt de belastinginspecteur dat deze ‘in – en uitleen’ van zorg BTW-plichtig is. De minister geeft aan dat dit ongewenst is en is hierover in gesprek met het ministerie van Financiën. Begint volgend jaar komt zij hier schriftelijk op terug in een brief aan de Tweede Kamer.

Petitie NBvK
De Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden bood voorafgaand aan het AO een ‘bloemlezing’ over de meerwaarde van kraamzorg aan de deelnemende Kamerleden aan. De citaten in de bloemlezing zijn afkomstig van gezinnen en kraamverzorgenden zelf en zijn vanaf april 2014 verzameld via de facebookpagina ‘Meerwaarde van Kraamzorg’.

Bron: ActiZ