‘Rol OR in ziekenhuis neemt iets toe’

op .

De rol van ondernemingsraden in algemene ziekenhuizen is iets toegenomen in vergelijking met vijf jaar geleden.

Bestuurders zijn de raden beter gaan informeren maar kunnen dat nog vaker in een vroeg stadium doen.
Dit blijkt uit het onderzoek 'Beleidsbeïnvloeding door ziekenhuisondernemingsraden' van Talent Support en CAOP.

Bestuurder
Een derde (33 procent) geeft aan veel invloed te hebben. In 2009 was dat nog 28 procent. Bijna negentig procent van de ondernemingsraden richt zich op strategie en organisatiebeleid. Het personeelsbeleid heeft geen topprioriteit maar zeventig procent denkt wel invloed daarop te hebben. Veel ondernemingsraden zeggen een goede relatie met de bestuurder belangrijk te vinden.

Onderzoek
Voor de derde keer in negen jaar hebben de ondernemingsraden van algemene ziekenhuizen een enquête ingevuld over de mate van invloed op beleidsbeslissingen. Ruim veertig procent van de tachtig algemene ziekenhuizen heeft aan het onderzoek meegewerkt.

Bron: Skipr