Geen indexering pensioenen PFZW

op .

De pensioenen van PFZW stijgen niet mee met de lonen in deze sector zorg en welzijn.

Het bestuur van PFZW geeft aan dat er hiervoor op dit moment geen financiële ruimte is. De ambitie van PFZW is de pensioenen jaarlijks te verhogen, zodat deze hun waarde behouden. De dekkingsgraad is volgens PFZW echter te laag om te kunnen indexeren. PFZW geeft daarnaast aan te verwachten dat het de komende jaren moeilijker zal worden om de ambitie te kunnen waarmaken om de pensioenen te verhogen. Nederland werkt aan een nieuw pensioenstelsel. Onder meer moeten pensioenfondsen hogere buffers aanhouden. Volgens PFZW maakt dat het indexeren van pensioenen moeilijker. Voor meer informatie, zie www.pfzw.nl.

Bron: PFZW/FBZ