Onderhandelaarsresultaat CAO Welzijn

op .

Na 2 jaar overleg over de modernisering van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening ligt er nu een onderhandelaarsresultaat dat de bonden positief voorleggen aan de leden.

In 2013 zijn de bonden met werkgever de MO groep aan de slag gegaan met een ingrijpende modernisering van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Als voorbereiding op de onderhandelingen zijn er regionale bijeenkomsten geweest en zijn de bonden in gesprek gegaan met werkgevers en werknemers vanuit het werkveld. De input die dat heeft opgeleverd is de basis geweest voor de afspraken die er nu liggen. Werknemers krijgen meer zeggenschap over hun eigen arbeidsvoorwaarden en ontvangen jaarlijks een eigen loopbaanbudget om te besteden aan de ontwikkeling van hun arbeidsmarktpositie en brede inzetbaarheid.

"Het was een intensief traject", zegt een onderhandelaar namens de bonden. "Mede doordat de aanpassingen complex zijn. Het zal van alle partijen de komende jaren nog het nodige vergen om de implementatie voorspoedig te laten verlopen."

Salarisstijging
Per 1 december 2014 krijgen de medewerkers een salarisstijging van 1% en in januari 2015 een eenmalige uitkering van € 300 bruto. In 2015 volgt er een salarisstijging van € 250 op jaarbasis. Deze wordt verwerkt in de loonschalen. Per 1 oktober 2015 gaat het salaris nog een keer met 1% omhoog. .

Er zijn ook afspraken gemaakt over de toepassing van de transitievergoeding, de hoogte van het loopbaanbudget en welke salariscomponenten in het IKB ( Individueel Keuze Budget) worden opgenomen. De CAO loopt tot 1 april 2016.

Bron: Bonden