Nieuwe cao VVT een feit

op .

Vorige maand kwam het onderhandelaarsakkoord voor de cao verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) tot stand. Afgelopen weken konden de achterbannen van werkgevers- en werknemersorganisaties stemmen over het resultaat.

Nadat de werkgevers al snel aangaven volledig akkoord te gaan met de afspraken was het afwachten wat de leden van de werknemersorganisaties zouden gaan stemmen. Uiteindelijk heeft bij elke werknemersorganisatie die cao partij is de overgrote meerderheid ingestemd met het resultaat.

In de nieuwe cao VVT wordt een trend gekeerd. De race naar beneden in de thuiszorg wordt gestopt door de introductie van een sector minimum salaris. Hierdoor kan onder druk van de bezuinigingen niet verder worden gekort op de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers.

Rechten
Tevens is afgesproken dat wanneer medewerkers van werkgever wisselen als gevolg van een gemeentelijke aanbesteding, ze door de nieuwe werkgever overgenomen worden met behoud van al hun rechten. Tevens wordt de trend van verdere flexibilisering gekeerd. Nulurencontracten worden vrijwel verboden. De minmax contracten worden in ruimte beperkt. Huidige medewerkers met een onzeker nuluren- of minmax contract krijgen zoveel mogelijk een contract met een vast aantal uren aangeboden. Daarnaast krijgen medewerkers meer regie over hun eigen werktijden en zijn er afspraken gemaakt over vakbondsfaciliteiten voor leden.

Bron: Bonden