ActiZ, BTN en V&VN maken afspraken over normenkader wijkverpleging

op .

Per 1 januari 2015 is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor de indicatiestelling van zorg.

Hiervoor is een normenkader opgesteld door de beroepsgroep waarin wordt gesteld dat de verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling alleen bij een hbo-opgeleide verpleegkundige kan liggen.
Er zijn echter nog te weinig hbo-opgeleide verpleegkundigen de komende jaren om aan dit normenkader te kunnen voldoen. ActiZ, BTN en V&VN hebben met elkaar afspraken gemaakt om het tekort aan hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen te verzachten.

ActiZ, BTN en V&VN hebben gezamenlijk afspraken gemaakt voor de overgangsperiode, zodat recht wordt gedaan aan de dagelijkse praktijk en er tegelijkertijd wel garanties zijn voor goede zorg. Deze afspraken zijn beschreven in het document:

Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging

Het document is besproken met VWS en ZN. Alhoewel zij positief zijn over de gemaakte afspraken, willen VWS en ZN de afspraken niet landelijk voorschrijven aan de zorgverzekeraars. V&VN, ActiZ en BTN vragen de zorgverzekeraars wel nadrukkelijk om de afspraken over te nemen om te kunnen voorzien in voldoende mensen om de indicatiestelling uit te voeren.

De afspraken in het kort

  • Wie heeft de bevoegdheid nu?
    In het document staat beschreven welke groepen nu al de bevoegdheid hebben voor het indiceren en organiseren. Hierdoor wordt o.a. duidelijk dat personen die voldoen aan de criteria voor het deskundigheidsgebied wijkverpleegkundige ook voldoen aan de deskundigheidsnorm voor het indiceren en organiseren.

  • Wie kan tijdelijk de bevoegdheid krijgen?
    In het document staat beschreven wanneer de MBO opgeleide verpleegkundige tijdelijk toch mag indiceren en organiseren volgens ActiZ, BTN en V&VN. Hij/ zij moet expert zijn in de wijk, minimaal 24 uur werken en gestart zijn met de HBO-V. Omdat het voor sommigen lastig wordt werk, privé en hbo te combineren. Is het na enkele post-HBO opleidingen die voldoen aan criteria mogelijk later te starten met een HBO-V.

  • Samen optrekken
    Er lopen diverse activiteiten ter voorbereiding op de wijzigingen per 1 januari aanstaande. ZonMw heeft een belangrijke bijdrage in bijvoorbeeld scholingen voor (wijk) verpleegkundigen (Programma zichtbare Schakel, fase 2). V&VN, ActiZ en BTN hebben afgesproken aanvullend hierop bijvoorbeeld aandacht te besteden aan stageplaatsen voor hbo’ers.

Bron: ActiZ