Antwoord GGZ Nederland op Waarschuwingsregister

op .

De werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt lanceert op 26 november 2014 officieel het  Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn.

Werkgevers in Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord zijn verenigd in deze werkgeversvereniging. Deze vereniging wil met een waarschuwingsregister haar leden ondersteunen bij hun wettelijke taak om niet aanvaardbaar gedrag door zorgverleners te voorkomen, dan wel in voorkomende gevallen om adequaat op te treden.

Het waarschuwingsregister beoogt ervoor te zorgen dat personen, die op enige wijze schade toebrengen aan of onrechtmatig handelen jegens cliënten gedurende 2 of 4 jaar niet in dienst komen bij hun eigen organisatie, maar ook niet bij hun collega-zorgorganisaties. GGZ Nederland is geen voorstander van het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Het standpunt van GGZ Nederland is gecommuniceerd met de werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt.

Bron: GGZ Nederland