VWS start publiekscampagne over zorgtransitie

op .

Het ministerie van VWS startte op 16 oktober een publiekscampagne over de veranderingen in de langdurige zorg met het motto: ‘Nederland verandert, de zorg verandert mee’.

Het ministerie van VWS startte op 16 oktober een publiekscampagne over de veranderingen in de langdurige zorg met het motto: ‘Nederland verandert, de zorg verandert mee’.

Thema’s die belicht worden op onder andere de site www.dezorgverandertmee.nl zijn:

  • Zorg en ondersteuning thuis (Wmo2015)
  • Kinderen beter beschermen (Jeugdwet)
  • Verzekerde zorg thuis (Zvw)
  • Zekerheid over zware zorg (Wlz)

De campagne wordt ook uitgedragen via onder meer advertenties in kranten en radio- en tv-spotjes. In de advertenties wordt vooral ingegaan op de decentralisatie van zorg. Enkele taken zoals jeugdzorg en de langdurige zorg worden vanaf januari 2015 overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Het ministerie gaat in de advertenties kort in op wat er concreet gaat veranderen voor mensen.

VWS geeft via de websites ook tips over het gebruik van het eigen risico, de spoedeisende hulp en het controleren van de zorgnota.

Bron: Min. VWS